SUBAK

Dari aspek kewilayahan pertanian, Desa Singapadu Tengah terdiri dari 6 (enam) wilayah subak yakni :

  1. Wilayah Subak Wahem Kapat
  2. Wilayah Subak Wahem Paregreg
  3. Wilayah Subak Samblung
  4. Wilayah Subak Pengubengan Belaluan
  5. Wilayah Subak Pengubengan Negara
  6. Wilayah Subak Pengubengan Abasan