Lambang Desa Singapadu Tengah

logo desa singapadu tengah

“ KESARI DHARMA YUDDHA “

( Singapadu Tengah Berlandaskan Dharma )

 

Arti  Lambang :

  • Dasar Segi lima warna Biru simbol falsafah hidup warga masyarakat Singapadu Tengah yang melambangkan bahwa : Masyarakat Singapadu  Tengah senantiasa berpedoman kepada falsafah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, selalu tenang dan mempunyai cita – cita yang luhur. Warna Biru melambangkan Kesuburan.
  • Bintang Warna Kuning, melambangkan masyarakat Singapadu Tengah senantias bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Padi dan kapas diikat 5 (lima) tali melambangkan Desa Singapadu Tengah membawahi 5 Banjar Dinas bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera
  • Candi Bentar, Tangan menyongsong Bintang dan Bunga Teratai dengan tangkai meneteskan air melambangkan keluhuran budi dan kesucian hati masyarakat Singapadu Tengah, bersatu dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mewujudkan visi, misi Desa dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan.
  • Singa melambangkan masyarakat Singapadu Tengah yang kritis, cermat dan penuh wibawa dalam setiap perbuatan, pemikiran dan perkataan. Duduk berhadapan mencerminkan masyarakat Singapadu Tengah mengedepankan musyawarah mupakat dalam mengambil suatu keputusan