Kader Posyandu Lansia

POSYANDU LANSIA

KEPUTUSAN PERBEKEL SINGAPADU TENGAH
NOMOR : 145/ 17 /ST/2019
TENTANG
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANJUT USIA
PRALANSIA  BANJAR SE DESA SINGAPADU TENGAH

NONAMAJABATANMEJAALAMAT
1I Wayan SuwecaKetua( Meja I )Br. Negari
2Made SudiarniWakil Ketua( Meja II )Br. Negari
3I Ketut SuarditaSekretaris( Meja III)Br. Negari
4Ni Wayan SriasihAnggota( Meja IV )Br. Negari
5Ni Wayan RusminiAnggota( Meja V )Br. Negari
6Ni Ketut SuastiniKetua( Meja I )Br. Belaluan
7Ni Made MurtiniWakil Ketua( Meja II )Br. Belaluan
8Ni Putu DewiSekretaris( Meja III)Br. Belaluan
9Ni Made SrinadiAnggota( Meja IV )Br. Belaluan
10Ni Ketut KariniAnggota( Meja V )Br. Belaluan
11Ida Ayu Made RasminKetua( Meja I )Br.Griya Kutri
12Ni Ketut SawitriWakil Ketua( Meja II )Br.Griya Kutri
13Ida Ayu Putu TamanSekretaris( Meja III)Br.Griya Kutri
14Ida Ayu Made PrabaAnggota( Meja IV )Br.Griya Kutri
15Ida Ayu Made MurniAnggota( Meja V )Br.Griya Kutri
16Ni Ketut WarmiatiKetua( Meja I )Br. Kutri
17Ni Wayan SulandriWakil Ketua( Meja II )Br. Kutri
18Ni Gusti Ayu Alit AriniSekretaris( Meja III)Br. Kutri
19Ni Made ApriniAnggota( Meja IV )Br. Kutri
20Ni Kadek SuardaniAnggota( Meja V )Br. Kutri
21Ni Komang Ayu Nuraeni Ketua( Meja I )Br. Abasan
22Ni Wayan YulianiWakil Ketua( Meja II )Br. Abasan
23Anak Agung Putu ArtiniSekretaris( Meja III)Br. Abasan
24Ni Nyoman RudianiAnggota( Meja IV )Br. Abasan
25Ni Nyoman Tik NingsihAnggota( Meja V )Br. Abasan